Hoe we het doen
GIPS Training & Advies heeft communicatie trainingen ontwikkeld specifiek op het gebied van omgang met gehandicapten. Pijlers van dit concept zijn: deelnemers zelf laten ervaren hoe het is een beperking te hebben, samen aan de slag met ervaringsdeskundigen aan wie je alle vragen kunt stellen en praktische tips krijgen voor de dagelijkse praktijk. De trainers zijn mensen met een beperking.
Voor wie doen we het?
Iedereen die vanuit zijn beroep of werkzaamheden in contact komt met mensen met een beperking.

Wij hebben trainingen voor:

Hulpverleners (brandweer, politie, BOA’s, BHV-ers, GGD)

  • Zorgsector
  • Horeca en toerisme
  • Overheid en semi overheid
  • Beroeps onderwijs
  • Vervoerssector
Welke beperkingen komen aan bod?
Lichamelijke beperkingen (visueel, auditief, NAH, mobiliteitsbeperking, etc.), verstandelijke beperkingen en psychische beperkingen. U kunt deze beperkingen zelf ervaren, wij bieden realistische oefeningen aan waaraan ervaringsdeskundigen mee doen. Wij kunnen u ook adviseren over handicaps bijvoorbeeld als het gaat om toegankelijkheid, werkplek inrichting, het te werk stellen van mensen met een beperking in uw organisatie, e.d.